මොනවද මේ crypto currency?

සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙකුගේ මාවත!

මොනවද මේ crypto currency?

Crypto currency

Crypto currency කියන්නේ අපි රුපියල් භාවිතා කරනවා වගේ තවත් එක් මුදල් වර්ගයක් මේවා වර්ග ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේම මේවගේ අගය මිනිස්සුන්ට වටින තරමට ඉහල පහල යනවා/ හරියට ලංකාවේ රත්තරන් ගනන් අඩු හා වැඩි කාල තියනවා වගේ.

 Q : ඉතින් මේවා මොකටද අපිට?

ලෝකය දියුණුවත් එක්කනෝට්ටු භාවිතය ටික ටික අවමවෙනවා.ඉතින් අලුත් වෙන ලෝකයට අලුත් විදියට හිතන්න හා දකින්න පුලුවන් කාලිනව ඉහල පහල විචලනය වන මුදල් ඒකක හැටියට තමයි මේවා ලෝකයට හා මිනිස්සු අතරට එන්නේ.

මේවා මීට අවුරුදු 18 කට කලින් වගේ තමයි ලෝකයට හදුන්වා දුන්නේ. ඒ දවස් වල ඉස්සෙල්ලම හදුන්වා දුන් මුදල් ඒකකය බවට පත්වෙන්නේ bitcoin කියන එක. ඒ දවස් වල ඒකේ වටිනාකම ඩොලර් 0.001 වගේ ඉතා කුඩා අගයක්. නමුත් කාලයක් යද්දී මිනිස්සු මේ ක්‍රමයට අනුගත වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සෙ මේවගේ වටිනාකම වැඩිවෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිපලයක් හැටියට  වර්ථමානය වන විට එහි වටිනාකම ඒකක 1 ක් රුපියල් 5,436,255 .60 බවට පත්වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න එදා අපි මේ bitcoin 10 එකතු කරගෙන හිටියනම් අද කෝටි 5 කට එහා වත්කමක් හම්බෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමා මේ මුදල් ඒකක ලෝකය වැලද ගන්නෙත්.

 ඉතින් කාලයත් එක්ක bit coin වලට අමතරම තවත් ගොඩක් කොයින් වර්ග එලියට ඇවිත් තියෙනවා.ඒ වගේම ඒ අතරින් litecoin ,bitcoincash,trone වගේ කොයින් වර්ග ලංකාවේ ටිකක් ප්‍රසිද්දයි. ඒ වගේම 2020 අග භාගයේදී sri coin ලංකාවෙන් ලෝකයට දායද කරන්නට ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායක පිරිසක් සමත්වෙනවා. ඉතින් තවත් කුඩා කාලයකින් මේවා ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම ආක්‍රමණය කරන්න ඉඩකඩ තියෙනවා.

මේවා කොහොමද අපි සල්ලි බවට හරව ගන්නේ?

බටහිර රටවල් වල නම් මේවට වෙනමම ATM පවා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඒ රටවල් වල cyptocurrency වලින් මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් තවම ලංකාවට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා නම් නෑ. නමුත් අපිට මේවා skrill හරහා withdraw කරගන්න පුලුවන්.ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මේවා එකතුකරලා තුයාගන්න එක ගොඩක් වටීවී. මේවා එකතු කරන wallet විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු.

එහෙනම් ඔන්න ඔය විදියට තමයි cyptocurrency ගැන ඔයාට පැහැදිලි කලේ ඔයාට මේ හරහා සාර්ථක ආරම්භයක් ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් තව්ත් තොරතුරු අරන් එන්නම්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *